Labyrinth of Buda Castle closed – Official Information

In view of that we receive complaints, we need to publish the following again: the Labyrinth of Buda Castle permanently closed in the Buda Castle Cave. Please note: the name and the trademark are misused in numerous forms, which requires more than average caution from visitors.

Labyrinth of Buda Castle 1983-2011. In 2011 permanently closed the exhibition  in the Buda Castle.

Labyrinth of Buda Castle – Archive (not mobile friendly)


Police raid – Labyrinth of Buda Castle

The invasion and closed of the Labyrinth of Buda Castle to expropriate its assets and cultural investments for the private benefit of a group of government officials.

The attack – police raid Budapest Labyrinth

Dracula business of the state

On 29 July 2011, the Hungarian police  – as if there was a terrorist attack on the Hungarian capital  – evacuated the Labyrinth of Buda Castle. The police raid was said to be effected in the name of the Hungarian state the facility was in fact transferred to a *group of corrupt government officials. About 300 European tourists were chased out of the exhibition venue.

Subsequently, the 30-year cultural exhibition was demolished and destroyed in the castle cave using EU funds, and a ‘Dracula Prison’ based on historical counterfeiting was created. This was advertised as Labyrinth of Buda Castle although the name is protected by a trademark.

This is how the Hungarian state* misleads foreign tourists: first chasing them out from the exhibition, then wasting EU funds to create a misleading exhibition to lure them back and make a profit out of them.

Dracula business of the state  – Budapest in the  Buda Castle
Dracula business of the state – Budapest in the Buda Castle

While the Hungarian state is constantly seeing enemies in Europe and demonizing everyone, it has created its own portrait, like the devil (Dracula) in Buda Castle Cave the distorted plastics itself.

The Hungarian state proclaiming itself as the protector of European Christianity is trying to get rid of all the evidence of its infernal nature. In the last few months, all traces of the illegal ‘Dracula business’ in the Buda Castle have been removed from the website of the Castle Cave of Buda. However, social sites and web archives have preserved all the images and contents that are under the mimicry of Christian Democracy: devilish greed, the infernal use of Hungarian and European funds, the harsh and desperate desire for power that renounces every value. This is the diabolical nature of power demonizing everything and everyone – political psychopathy.

A Budavári Labirintus végleg bezárt – hivatalos tájékoztatás

Tekintettel a panaszokra és visszajelzésekre, szükséges megismételni: a Budavári Labirintus végleg bezárt Budai Várbarlangban. A névvel és védjeggyel visszaélnek, ami az átlagosnál nagyobb körültekintést kíván meg a látogatóktól.

Budavári Labirintus. 2011-ben a kiállításai bezártak

Budavári Labirintus Archívum 2011 (nem mobilbarát honlap)

Budavári Labirintus térrajz. A Budavári Labirintus 211-ben bezárt.
Budavári Labirintus kiállítási térrajz (1983-2011). A Budavári Labirintus 211-ben bezárt.

A Budavári Labirintus lerohanása

A Labirintus anyagi és kulturális beruházásainak erőszakos államosítása egy köztisztviselőkből álló érdekcsoport javára.

The attack – police raid Budapest Labyrinth

Az állami Drakula biznisz

2011 július 29-én a magyar rendőrség  –  több látogató, az hitte, hogy terrortámadás érte Budapestet – evakuálta a Budavári Labirintust. A rendőrségi akciót hangsúlyozottan a magyar állam nevében hajtották végre, valójában azonban egy szűk korrupt egy állami *köztisztviselői csoportnak játszották át a területet. A délutáni csúcsforgalomban több mint 300  európai turistát zavartak ki a kiállítási terekből.

Ezt követően Európai Uniós forrásokból elbontották-szétrombolták a 30 éves kulturális kiállítást, majd egy történelmi hamisításon alapuló, nyugati turista csalogató Drakula mutatványt hoztak létre. Ezt Budavári Labirintusként hirdették (jóllehet a név védjegyoltalom alatt áll.)

Így csapja be a magyar állam* többszörösen is a külföldi turistákat. Először fényes nappal kizavarja őket Budavári Labirintusból, majd Uniós pénzeket elherdálva egy egy történelmi hamisításon alapuló Drakula turista csapdával, hazugságokkal igyekszik őket a Várbarlangba Drakula visszacsalogatni, s belőlük hasznot hajtani.

Az állami Drakula biznisz az egykori Budavári Labirintusban
Az állami Drakula biznisz az egykori Budavári Labirintusban

Miközben a magyar állam folyamatosan ellenséget lát Európában és  mindenkit démonizál, megalkotta saját maga portréját, amely nem más, mint maga a torz plasztikában testet öltött Dracul (ördög).

Az európai kereszténység védelmezőjeként magát kikiáltó magyar állam az utóbbi időben szabadulni igyekszik infernális természetének minden bizonyítékától. A Budai Vár-barlang honlapjáról az elmúlt hónapokban eltüntették az illegális állami Drakula-biznisz minden nyomát. A közösségi oldalak azonban megőrizték mindazokat a képeket és tartalmakat, amelyek a kereszténydemokrácia mimikrije alatt meghúzódik: a pokoli haszonlesést, a magyar és európai pénzek infernális hasznosítását, a kíméletlen és minden értéket megtagadó hatalomvágyat. A mindent és mindenkit démonizáló hatalomgyakorlás diabolikus természetét –  a politikai pszichopátiát.